Vår KOMPETENS

Vår kompetens

Det som gör INITIUM unika är att vårt upptagningsområde för kompetens inom bygg är mycket bredare än de flesta byggföretagens. Många väljer att uteslutande jobba med människor som fått sin erfarenhet via den traditionella vägen genom svenskt yrkesplugg och lärlingstid. Vi på INITIUM tycker självklart att utbildning är viktigt och uppmuntrar alla våra anställda att alltid bli bättre inom sitt område och lära sig mer. Vi låter dock avsaknaden av utbildning aldrig att vara ett hinder. 


Vår styrka är att vi aktivt söker och fångar upp kompetens även hos personer som är utrikesfödda och har anlänt till Sverige de senaste åren. På så vis kommer vi i kontakt med avsevärt många fler personer som har lång arbetslivserfarenhet inom branschen. Dessa individer är enligt INTIUM högst kompetenta för sina respektive områden, men som tyvärr merparten av byggföretagen aldrig kommer i kontakt med och det är där vi kommer in i bilden.