Om oss

Vårt mål är att ge alla en ärlig chans.

Om oss

Vår idé är att hjälpa byggföretag när deras egna personal inte räcker till på ett enkelt, tryggt och kvalitativt sätt.  Vi stärker företag med hjälp av rätt människor och vi stärker människor med rätt jobb.

Enkelt

Byggföretaget ringer eller mailar oss tid, plats och krav på personalens kompetens och vi ser till att leverera det i enlighet med avtal. Vår personal kommer givetvis med de arbetskläder och skyddsutrustning som krävs samt ID06. Administration med löneutbetalning, inbetalning av premier för Fora-försäkringar, arbetsgivaravgifter, eventuell sjuklön etc. tar vi hand om. Byggföretaget får allt samlat på en faktura i efterskott.

Tryggt

INITIUM har omfattande ansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa som gäller för alla våra anställda ute på uppdrag hos byggföretaget. 

Kvalitativt

Vi validerar alltid nya personer i vårt team internt innan de skickas ut till byggföretaget, detta för att säkerställa att de uppfyller gällande branschstandard. På så vis är vi säkra på att alltid kan hålla vad vi lovar.