Om Initium

Varför Initium

Vi på Initium ser ett stort problem i situationen för människor som står utanför arbetsmarknaden idag; integreringen av nyanlända och människor som av olika anledningar varit utan arbete på sistone tar alldeles för lång tid. Det är en tid som gör att deras kompetens föråldras, samtidigt som deras självförtroende försämras. Detta ska vi ändra på.

Vi har en ständigt pågående rekryteringsprocess där vi träffar människor som inte  vill något hellre än att komma tillbaka till arbetslivet och få en nystart. Människor som har gott om erfarenhet men ett CV som antingen  inte är svenskt eller har ett glapp. Somliga ser det som ett problem – vi ser det som en möjlighet.
Genom att tillvara dessa personers samlade erfarenheter och se längre än till deras CV vill vi ge de en möjlighet att få en nystart på arbetsmarknaden.
För oss är det driv, energi och viljan att visa vad man går för som står i fokus. Det är också dessa personliga egenskaper som Initium främst konkurrerar med.

Vårt mål är att så snabbt som möjligt hjälpa människor in i arbetsmarknaden och på så vis skaffa sig värdefulla erfarenheter och nätverk. För de som fortfarande håller på att lära sig det svenska språket ger Initium en möjlighet att påskynda inlärningen. SFI blir teorin, Initium blir praktiken och rekryteringen till en av våra kunder blir uppkörningen.

 

Personerna bakom

Initium grundades av Robin Stagh och Dennis Chadrin. Idén till att dra igång företaget uppstod efter en intensiv diskussion där det visade sig att vi båda gick och tänkte på samma problem och hade snarlika förslag på lösningar.

Problemet vi såg var att vägen till arbete för nyanlända, unga personer utan större erfarenhet samt långtidsarbetslösa alltför ofta är onödigt lång och svår. Detta ville vi ändra på.

Genom Initium vill vi ge människor en chans att visa vad de går för direkt, även om deras erfarenhet skiljer sig eller om språket fortfarande är bräckligt.Vi värdesätter personliga egenskaper så som driv, energi och viljan att visa vad man går för högre än gamla meriter och det är också detta som är vår största konkurrensfördel.

Grundare

<

p style=”text-align: left;” class=”et-fb-mce-line-break-holder”>

Vår målgrupp

<

p style=”text-align: left;” class=”et-fb-mce-line-break-holder”>